Ons aanbod

Bodemanalyse

De bodemgesteldheid is zeer belangrijk voor de gezondheid van de vijver.

Indien de bodem in een slechte toestand verkeert, zal ook de waterkwaliteit afnemen. In dit geval zal ook de vis er onder lijden, de vangsten gaan achteruit en uiteindelijk kan door verzwakking van de vis deze ziek worden en sterven.

In erge gevallen kan de bodem “keren”. Het “keren” van de bodem veroorzaakt het vrijkomen van verschillende giftige gassen waardoor de vissen acuut kunnen sterven.

Ons Fish Improve-labo analyseert bodemstalen.

Deze stalen kunnen ons aangeleverd worden of kunnen afgenomen worden door Fish Improve zelf. Indien men de stalen zelf wilt afnemen sturen we het materiaal op of kan het worden opgehaald.

Er zijn verschillende redenen om bodemstalen af te nemen.

Het bepalen van slib of bepalen uit wat de bodem bestaat (zand, klei, leem, …).

Fish improve heeft veel ervaring met het bepalen van de dikte van de sliblaag. Resultaten zijn onmiddellijk bekend na het afnemen van de stalen.

Voor dringende gevallen
bel of sms 0476 27 23 90

Een bestelling plaatsen of contacteren