Ons aanbod

Labo

Fish Improve laboratory is opgericht in de noodzaak om meer vis-liefhebbers te kunnen bedienen.

De vraag naar diagnostiek bij vissen is enorm gestegen. Wij bieden onze service aan zowel aan koi-liefhebbers als liefhebbers van de sportvisserij.

Koi-liefhebbers kunnen we bijstaan met de volgende diensten:

 • Wateranalyse
 • Parasitologie
 • Bacteriologie
 • Virologie
 • Fungologie (schimmels)

De sportvisserij kunnen we bij staan met:

 • Wateranalyse
 • Parasitologie
 • Bacteriologie
 • Virologie
 • Fungologie (schimmels)
 • Bodemstaalanalyse

Analyses:

De wateranalyses bestaan in de eerste plaats uit een standaard onderzoek. De parameters die worden bekeken zijn volgende:

 • Ph
 • Ammoniak/ammonium
 • Nitriet
 • Nitraat
 • Fosfaat
 • Zuurstof
 • Hardheid
 • Chloor

Naast deze standaard onderzoeken zijn er veel andere parameters mogelijk. Een greep uit andere parameters; formaldehyde, Fe, Cu, Zn, bacteriologie, cyanide, … . Onderzoek naar deze en andere parameters gebeurt in samenspraak met de aangever (particulier, sportvissers, bedrijf).

Stalen kunnen worden afgenomen en binnengebracht worden door de eigenaars zelf. De stalen dienen na het afnemen zo snel mogelijk te worden binnen gebracht. Dit om te vermijden dat parameters veranderen tijdens het lange transport.

Op het snel binnenbrengen kunnen uitzonderingen zijn. Immers sommige parameters wijzigen niet als het staal te lang onderweg is bv. bepalen van zware metalen.

Men kan echter ook beroep doen op onze mensen. Deze laatste wordt sterk aangeraden aangezien de manier van staalname de analyses sterk kan beïnvloeden.

Als laatste: sommige parameters zoals zuurstof worden beter ter plaatse gecontroleerd. Immers kan de zuurstof sterk verschillen afhankelijk van de diepte waarin het staal is afgenomen.

Stalen voor parasieten worden afgenomen op levende en/of stervende vissen. Deze stalen kunnen niet worden opgestuurd of worden binnengebracht. Voor deze stalen zijn er twee mogelijkheden:

 • Ten eerste kunnen de stalen worden afgenomen bij ons in het labo
 • Ten tweede kunnen de stalen bij de klant thuis worden afgenomen. Hetzij bij een koi-vijver, tenzij ter plaatse aan de visvijver (sportvisserij)

Stalen voor bacteriologie kunnen afgenomen worden door ons:

 • Ter plaatse
 • Bij ons in het labo
 • Of door de eigenaar.

Wanneer er aanwijzingen zijn dat bacteriën wel eens de oorzaak kunnen zijn van de problemen is een degelijk bacteriologisch onderzoek noodzakelijk. De staalname heeft een grote invloed op de resultaten.

Uit dergelijke onderzoeken zal blijken welke bacterie de oorzaak is van het probleem enezijds maar anderzijds kan men bepalen of er sprake is van bacteriën die latent aanwezig kunnen zijn en later voor een heropflakkering kunnen zorgen.

Uit dergelijke onderzoeken zal blijken welke antibiotica nog kunnen gebruikt worden. Immers resistentie vormt een steeds groter probleem bij vissen.

Enkele voorbeelden van bacteriën die bij ons kunnen gekweekt worden:

 • Aeromonas hydrophila
 • Aeromonas salmonicida
 • Aeromonas caviae
 • Aeromonas media
 • Aeromonas sobria
 • Flavobacterium columnaris
 • Pseudomonas fluorescens
 • Mycobacterium spp
 • Escherichia coli
 • Serratia fonticola
 • Hafnia alvei
 • Gisten:
  • Candida guillernondii
  • Candida albicans

Er wordt momenteel getest op twee virussen:

 • Koi herpes virus of KHV
 • Carp oedema virus of CEV

Beide virussen worden opgespoord met PCR-testen.

Vissen kunnen ook geïnfecteerd raken door schimmels:

 • Saprolegnia
 • Branchiomyses sanguinis
 • Ichthiophonus

Voor het bestellen van materiaal om stalen af te nemen: zie bestelformulier.

De prijs die u betaalt omvat:

 • Staalname materiaal
 • Kosten van het labo-onderzoek
 • Verslag van het onderzoek met resultaat

Voor dringende gevallen
bel of sms 0476 27 23 90

Een bestelling plaatsen of contacteren