Loading...

Ons aanbod

Waterbehandelingen

Door de vele vissen wordt het water vervuild. Wanneer vangsten plots zakken kan dit te wijten zijn aan veranderingen (verslechteren) in de waterkwaliteit.

  • zuurstof
  • ammoniak
  • nitriet
  • nitraat
  • zuurtegraad (pH)
  • fosfaten
  • in specifieke gevallen of bij bepaalde problemen kunnen veel meer parameters bekeken worden bv: zware metalen

Waarom deze waarden?

Zuurstof is natuurlijk van cruciaal belang. Bij ernstige tekorten zal de vis acuut sterven. In minimale tekorten zul je niets zien aan de vis zelf maar de vangsten kunnen dalen omdat de vis loom wordt. Dit mag en kan niet gebeuren in de sportvisserij. De vis moet ten allen tijde actief gehouden worden om goede vangsten te garanderen.

Goede zuurstofconcentraties zijn tevens ook nodig voor een optimale werking van heel het vijvermilieu. Immers al deze processen zijn aeroob.

Het stijgen van de ammoniaconcentratie moet ook ten allen tijde vermeden worden.

Deze ammonia is het eindproduct van de eiwitstofwisseling van de vissen. Vangsten zullen snel dalen. Reeds lage waarden zullen een effect hebben op de vangsten. Bij hoge waarden wordt de vis vergiftigd en zal deze sterven. Om deze ammoniapiek op te vangen worden bacteriƫn toegevoegd.

Nitriet is minder toxisch dan ammonia.

Doch bij te hoge waarden kan de vis ziek worden en zelfs sterven. Ook hier worden bacteriƫn gebruikt.

Nitraat vormt enkel een probleem bij zeer hoge waarden.

Men ziet zelden sterfte door hoge nitraatwaarden. Het lastige van te hoge nitraatwaarden zijn de algen die groeien dankzij deze nitraten.

De pH of zuurtegraad van het water is ook een cruciale factor.

De zuurtegraad moet op een welbepaald niveau gehouden worden, zo niet dan zal de vis niet gedijen en zelfs sterven. Ook de verschillende biologische processen zullen moeilijk tot onmogelijk worden.

Fosfaten geven specifieke problemen in de sportvisserij.

De vissen zullen hier weinig of geen problemen met ondervinden tenzij in extreem hoge concentraties. Het fosfaat heeft wel een impact op verschillende processen in het water.

Andere parameters zoals bv: zware metalen hebben een toxisch effect.

De concentratie die daar voor nodig is, is afhankelijk van welk zwaar metaal er in het water zit. Deze zware metalen komen dikwijls in uitzonderlijke omstandigheden in het water. Zo hebben we cases waar zware metalen in het water zijn gekomen door overstromingen (zo hebben we al chroomvergiftigingen gezien) of door het schilderen van de elektriciteitpylonen (kopervergiftigingen). In sommige omstandigheden wordt er door mensen, die denken er iets van te kennen, aangeraden om zware metalen te gebruiken om algen te bestrijden.

Voor dringende gevallen
bel of sms 0476 27 23 90

Een bestelling plaatsen of contacteren